Aplikacija za prijavu COVID-19 simptoma i zdravstvenog stanja osoba pod medicinskim nadzorom

Aplikacija za prijavu COVID-19 simptoma i zdravstvenog stanja osoba koji su pod medicinskim nadzorom, dio je šireg integrisanog sistema za upravljanje informacijama u vezi sa pandemijom virusa korona u Crnoj Gori. Aplikacija ima za cilj da pruži jednostavnu i sigurnu mogućnost prijave simptoma ili trenutnog zdravstvenog stanja, kroz svega par klikova. Aplikaciji se pristupa putem linka koji dolazi u SMS poruci. Zahvaljujući pažljivo osmišljenom korisničkom iskustvu, ostvaruje se komunikacija sa epidemiološkom službom, šalju se najvažnije podaci u vezi sa zdravstvenim stanjem, čime se značajno olakšava cijeli proces medicinskog nadzora i praćenja epidemiološke situacije u zemlji.

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore

HEROJI