Budi Reporter

Ukoliko žeite da podijelite informaciju od lokalnog značaja i šire, dogadjaj, vijest, videozapis ili fotografiju, iznesete vaš stav jer imate potrebu da nešto kažete TBU NEWS je tu za Vas. Dovoljno je samo da nas kontaktirate putem Facebook messenger-a i pošaljete Vaš tekst, sliku, videozapis (kratki opis, navedite vrijeme, datum i lokaciju). Ovo možete uraditi javno ili anonimno. TBU NEWS ozbiljno shvata zaštitu izvora pribavljene informacije. Više o projektu “BUDI REPORTER” i dodatne opcije kako da kontaktirate TBU NEWS možete pronaći na sledećim linkovima:
http://www.tbunews.com/project-voice

http://www.tbunews.com/contact

Informaciju ili vijest nam možete poslati direktno na sledeći način:

TBU NEWS  INFO “Budi Reporter”[email protected]

TBU NEWS INFO “Budi Reporter” možete nas kontaktirati potpuno anonimno i bezbjedno putem aplikacije Signal: (opcija još uvijek nije aktivna više detalja uskoro)

TBU NEWS internacional “Be a Reporter” – [email protected]

Započni direktnu konverzaciju sa TBU NEWS internacional Facebook stranicom – Facebook Messanger

Ukoliko Vam je potreban veći nivo sigurnosti i privatnosti u komunikaciji sa TBU NEWS-om kontaktirajte nas kako bi vam ponudili dodatne opcije.
Poželjno je da teme budu u skladu sa tematikom koju TBU NEWS “istražuje” i principima po kojima se vodi. Napomena: Ukoliko materijali i informacije u sebi sadrže ili opisuju potencijalno krivično djelo isti će javno biti dostupni policiji i tužilaštvu. Informacije koje u sebi sadrže lične uvrede, govor mržnje, rasnu/nacionalnu netrpeljivost i tome slično neće biti uzete u razmatranje.
Molim vas da posjetite sledeći link: Be a Reporter

TBU NEWS