“Civilizacija, kakvu znamo, jest kretanje a ne stanje, putovanje a ne luka. Ni jedna poznata civilizacija nije još nikad postigla ciljeve svake prethodne civilizacije.”

Arnold J. Toynbee

 

Srdačan Pozdrav
TBU NEWS