“Život je poput igre karata, ruka koju dijeli je determinizam, način na koji igraš je slobodna volja.”

Jawaharlal Nehru

Sradačan Pozdrav
TBU NEWS