U blizini Singapura nalazi se lokacija za novi projekat za koji stručnjaci iz oblasti arhitekture smatraju da će postati model svih gradova budućnosti: eko-friendly samoodrživi pametni grad.

Iskandar, Malezija, područje koje pokriva 2,217 kvadratnih kilometara, postaće megalopolis tri puta veći od Singrapura. Funkcionisanje grada biće zasnovano na zelenoj obnovljivoj energiji i u potpunosti će biti riješen problem zagađenja, za razliku od modernih azijskih gradova. Energija će se koristiti iz obnovljivih izvora, prevoz će biti javni, otpad će biti preusmjeren na druge namjene, a malezijska vlada planira da model grada proširi i na ostale regije. Procjenjuje se da će, zaključno sa posljednjom fazom, izgradnja ovog megalopolisa koštati  više od 30 milijardi dolara, od čega više od trećine dolazi van Malezije.

Iskandar, Malezija – Foto:


Područje Iskandara trenutno čini populacija od 1.3 miliona stanovnika, a do planiranog završetka projekta 2025 godine, broj stanovnika bi mogao da se uveća do 3 miliona.

Source: inhabitat.com

TBU NEWS