TBU NEWS Saopštenje – Ponovo Sa Vama – Napad i Odbrana

Tbunews.com i Tbunews.info su ponovo operativni. Dana 21.08.2017 Tokom direktnog prenosa (vidi link): NASA – Solarno Pomračenje na Sjeverno Američkom Kontinentu došlo je do masivnog napada na infrastrukturu TBU NEWS-a. Na oba sajta...
August 22, 2017

Website security

Popularni Tekstovi