“Nauka ljudima daje znanje – koje predstavlja moć, dok religija ljudima daje mudrost – koja predstavlja kontrolu”

Martin Luther King

TBU NEWS INFO