„Znanje nije dovoljno, moramo ga primijeniti.

Volja nije dovoljna, moramo djelovati.“

Brus li

TBU NEWS