„Ne moraš biti savršen da bi počeo, ali moraš početi da bi bio savršen.“

Eric Thomas

TBU NEWS