HTML – Tagovi (osnovni tagovi i njihova upotreba)

Najprostije rečeno HTML tagovi su elementi HTML koda. Njima definišemo željenu stranicu. Tagovi se stavljaju unutar  < > zagrada. Početak taga je logički znak „<“ a kraj taga je logički znak „>“.Izmedju...

Najprostije rečeno HTML tagovi su elementi HTML koda. Njima definišemo željenu stranicu. Tagovi se stavljaju unutar  < > zagrada. Početak taga je logički znak „<“ a kraj taga je logički znak „>“.Izmedju ta dva znaka ili tačnije rečeno unutar taga se nalazi ime taga i atributi taga.  Specifično za tagove je da moraju imati početni i krajnji tag. Oni  se razlikuju po tome što krajnji ima kosu crtu „/“ ispred imena taga a početni nema. Ipak postoje i izuzeci, postoje elementi HTML-a koji se sastoji samo od jednog taga, takozvani samozatvarajući tagovi.

S obzirom da je potpuno besmisleno učiti napamet sve tagove, oni se uče kroz praksu. Ipak osnovni tagovi za izgradnju web stranica se moraju znati.  Pa ćemo navesti nekoliko osnovnih tagova .

html – Svaka HTML internet strana mora početi sa tagom <HTML>. Taj tag ima i krajnji tag i on je </HTML>. Sve izmedju ta dva taga je HTML dokument, i svaki brauzer zna pomoću tih tagova granicu HTML dokumenta. Između ova dva taga nalaziće se svi ostali tagovi kao i sam sadržaj dokumenta.

head – Tag je tag  koji služi za početak jednog posebnog dela dokumenta koje se naziva zaglavlje dokumenta.On se nalazi između tagova <head> i </head>.Sadržaj iz head taga nije vidljiv na samoj stranici ali utiče na njen izgled i funkcije. U head tag se ostavlja informacija o imenu stranice, kao i linkovi ka eksternim fajlovima kao što su dodatne skripte, smeštaju  se Meta  tagovi koji opisuju dokument, govori ko je autor, koje su ključne reči na stranici, opis stranice za pretraživače i tako dalje.

body – <body> i </body>  tagovi definišu početak i kraj sadržaja vašeg dokumenta. Glavni deo stranice koju vidi svaki posetilac,sav tekst, sve slike i linkovi na druge dokumente nalaziće se unutar ovih tagova.<body> se nalazi odmah nakon zaglavlja (head tagova).

h1, h2, h3, h4, h5, h6 – tagovi za naslove. Tag h1 je za naslove sa najvećim tekstom, dok je h6 za naslove sa najmanjim tekstom. Tagovima za naslove se ne postiže samo promena veličine slova, već su naslovi i boldovani, a takođe ispred i iza naslova se dodaje po jedna prazna linija.

br – Novi red. Gde god da postavite br tag, naredni sadržaj ispisaće se u sledećem redu.U HTML dokumentu pomoću taga <BR> morate označiti tačno gde želite da pređete u novi red.

div – Deli stranicu na delove, blokove. Koristi se kako bi se sadržaj rasporedio na željena mesta.

hr – Kreira horizontalnu liniju koja se najčešće koristi za vizuelno razdvajanje delova sadržaja.

Ovu su samo neki od osnovnih tagova bez kojih HTML dokument nebi imao smisla, i koje bi smo  trebali naučiti.

Redakcija TBU NEWS INFO

 

 

Katergorije
Nauka i Tehnologija
Komentari nisu dozvoljeni, za više infromacija posjetite stranicu O NAMA - TBU NEWS

Member of The Internet Defense League

POVEZANI TEKSTOVI