“Velika djela se ostvaruju kada se mala izvršavaju kako treba”.

Konfučije

TBU NEWS