super vulkan

  • Jelouston – Znaci moguće erupcije?

    Jelouston super vulkan je uzdrman sa čak 878 manjih zemljotresa poznatih po imenu “swarm – roj” i to samo u posljednje dvije nedjelje. Po procjeni naučnika Jeloustonska kaldera je trenutno veoma aktina. Slična aktivnost super vukana je zadnji put bila zabilježena 2012-te. Jeloustonska kaldera je vulkanska kaldera u Nacionalnom...

Member of The Internet Defense League